Statut, regulaminy i inne dokumenty ośrodka

 1. STATUT doc / pdf
 2. REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SOSW W ŚWIEBODZINIE pdf
 3. ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA CZAS EPIDEMII COVID-19 pdf
 4. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SOSW W ŚWIEBODZINIE doc / pdf
 5. REGULAMIN GRUP WYCHOWAWCZYCH (INTERNATU) PRZY SOSW W ŚWIEBODZINIE doc / pdf
 6. CEREMONIAŁ SZKOLNY pdf
 7. REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY DYREKTORA SZKOŁY W SOSW W ŚWIEBODZINIE doc / pdf
 8. KODEKS ETYCZNY pdf
 9. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SOSW W ŚWIEBODZINIE Z ZAŁĄCZNIKAMI pdf / załączniki informacja o formach pomocy
 10. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W SOSW IM. LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE DOTYCZĄCE UCZNIÓW KLAS IV-VIII ZET ORAZ KLAS SPdP (pdf, 149 KB)
 11. PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA RODZICOM DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ OCENIANIA UCZNIA ORAZ UZASADNIANIA OCENY pdf
 12. REGULAMIN SZKOLNEJ WYCIECZKI ROWEROWEJ SOSW W ŚWIEBODZINIE pdf
 13. REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ W SOSW W ŚWIEBODZINIE pdf
 14. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA OPIEKUNA SZKOLNEJ WYCIECZKI AUTOKAROWEJ SOSW W ŚWIEBODZINIE pdf
 15. REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO PRZY SOSW W ŚWIEBODZINIE pdf
 16. REGULAMIN POWOŁYWANIA I DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA NA TERENIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE pdf
 17. REGULAMIN ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE pdf
 18. KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE NA LATA 2022-2027 (pdf, 1,15 MB)
 19. ROCZNY PLAN PRACY SOSW IM. LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE - ROK SZKOLNY 2022/2023 pdf (1,1 MB)
 20. WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE pdf
 21. REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI W SOSW IM. LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE pdf
 22. SZKOLNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI doc
 23. REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI pdf
 24. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ pdf
 25. REGULAMIN RADY RODZICÓW pdf
 26. PROGRAM CHRONIMY DZIECI - POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM I ZAPEWNIENIA IM BEZPIECZEŃSTWA W SOSW W ŚWIEBODZINIE pdf
 27. REGULAMIN ŚWIETLICY pdf
 28. ZASADY SPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY PRACY NAUCZYCIELI NA WSZYSTKICH STOPNIACH AWANSU ZAWODOWEGO pdf
 29. REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH pdf
 30. REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO pdf (287 KB)
 31. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO NA TERENIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. LECHA WIERUSZ W ŚWIEBODZINIE pdf (863 KB)
 32. INSTRUKCJA ELEKTRONICZNEGO PROTOKOŁOWANIA ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE (pdf, 508 KB)

 

Zarządzenia

 1.  ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZMIAN OPŁAT ZA PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE POSIŁKÓW W ROKU SZKOLNYM 2022-2023 (pdf, 810 KB)