Wychowanie i profilaktyka

Szkolny Program Wychowawczy

 1. Szkolny program wychowawczy SOSW 2016-2019
 2. Plan działań profilaktycznych na rok szkolny 2018/2019
 3. Plan działań profilaktycznych na rok szkolny 2019/2020
 4. Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki - SOSW pdf
 5. Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki - Szkoła Przysposabiająca do Pracy pdf
 6. Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki i Wychowania 2016-2017
 7. Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki i Wychowania 2017-2018
 8. Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki i Wychowania 2018-2019
 9. Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki i Wychowania 2020-2021
Prezentacje
 1. Moje Dopalacze pdf
 2. Bliżej siebie - dalej od narkotyków, dopalaczy pdf
 3. Dopalacze WIIH ppsx
 4. Dzieci z zaburzeniami zachowania w szkole pdf
 5. Dieta dzieci z autyzmem pdf 

Procedury i konsekwencje

 1. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych w SOSW w Świebodzinie pdf
 2. System konsekwencji obowiązujących w SOSW w Świebodzinie wynikających z łamania przez uczniów obowiązujących norm i zasad postępowania pdf