Statut, regulaminy i inne dokumenty ośrodka

 1. STATUT doc / pdf
 2. REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SOSW W ŚWIEBODZINIE pdf
 3. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SOSW W ŚWIEBODZINIE doc / pdf
 4. REGULAMIN GRUP WYCHOWAWCZYCH (INTERNATU) PRZY SOSW W ŚWIEBODZINIE doc / pdf
 5. WEWNĘTRZNE PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ ORGANIZACJI PRACY INTERNATU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO–WYCHOWAWCZEGO IM. LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE W CZASIE I W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO ZWIĄZANEGO Z COVID-19 pdf
 6. REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH W SOSW W ŚWIEBODZINIE doc / pdf
 7. CEREMONIAŁ SZKOLNY pdf
 8. REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY DYREKTORA SZKOŁY W SOSW W ŚWIEBODZINIE doc / pdf
 9. ARKUSZ SAMOOCENY NAUCZYCIELA SOSW W ŚWIEBODZINIE doc
 10. KODEKS ETYCZNY pdf
 11. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SOSW W ŚWIEBODZINIE Z ZAŁĄCZNIKAMI pdf / załączniki informacja o formach pomocy
 12. PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA RODZICOM DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ OCENIANIA UCZNIA ORAZ UZASADNIANIA OCENY pdf
 13. REGULAMIN SZKOLNEJ WYCIECZKI ROWEROWEJ SOSW W ŚWIEBODZINIE pdf
 14. REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ W SOSW W ŚWIEBODZINIE pdf
 15. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA OPIEKUNA SZKOLNEJ WYCIECZKI AUTOKAROWEJ SOSW W ŚWIEBODZINIE pdf
 16. REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W SOSW ŚWIEBODZIN pdf
 17. REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO PRZY SOSW W ŚWIEBODZINIE pdf
 18. REGULAMIN POWOŁYWANIA I DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA NA TERENIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE pdf
 19. REGULAMIN ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE pdf
 20. KONCEPCJA PRACY SOSW NA LATA 2009-2014 pdf
 21. KONCEPCJA PRACY SOSW NA LATA 2014-2019 pdf
 22. ROCZNY PLAN PRACY SOSW IM. LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE - ROK SZKOLNY 2018/2019 pdf
 23. ROCZNY PLAN PRACY SOSW IM. LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE - ROK SZKOLNY 2019/2020 pdf
 24. ROCZNY PLAN PRACY SOSW IM. LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE - ROK SZKOLNY 2020/2021 pdf
 25. SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINU UCZNIÓW KLAS TRZECICH GIMNAZJUM pdf
 26. WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE pdf
 27. REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI W SOSW IM. LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE pdf
 28. PODANIE I OŚWIADCZENIA DO GRUP WYCHOWAWCZYCH (INTERNATU) pdf
 29. SZKOLNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI doc
 30. REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI pdf
 31. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ pdf
 32. REGULAMIN RADY RODZICÓW pdf
 33. PROGRAM CHRONIMY DZIECI - POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM I ZAPEWNIENIA IM BEZPIECZEŃSTWA W SOSW W ŚWIEBODZINIE pdf
 34. REGULAMIN ŚWIETLICY pdf
 35. ZASADY SPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY PRACY NAUCZYCIELI NA WSZYSTKICH STOPNIACH AWANSU ZAWODOWEGO pdf
 36. PROGRAM REALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 pdf
 37. CENY POSIŁKÓW OD 11 WRZEŚNIA 2019 R. pdf
 38. REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH pdf
 39. PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 2020 docx / pdf