Przedszkole Specjalne

W roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęło działalność Przedszkole Specjalne przy naszym ośrodku. I oddział przedszkola znajduje się w budynku internatu ośrodka przy ulicy Sobieskiego 19. II oddział, który funkcjonuje od roku 2013/2014 znajduje się w budynku ośrodka przy ulicy Żaków 1. Obecnie działa również oddział III przy ulicy Sobieskiego 19 oraz oddział 0 przy ulicy Żaków 1.

Rodziców / opiekunów prosimy o pobranie i wypełnienie wniosku, który należy złożyć w sekretariacie ośrodka.

PODANIE DO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO

 UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA