Podręczniki 2020-2021

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022;

Dotyczy tylko szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz branżowej szkoły I stopnia.

W bieżącym roku szkolnym obowiązuje Zarządzenie Burmistrza Świebodzina nr 597/B/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 roku.

Załącznik do rozporządzenia - aktualny wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników znajduje się na drugiej stronie - dostępny jest również w sekretariacie SOSW.

 

Wartość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty:

225 zł – dla ucznia uczęszczającego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023;

390 zł – dla ucznia uczęszczającego w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia.
 

Dowodem zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

 

UWAGA!

Faktury i wypełnione wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników należy składać w sekretariacie SOSW do 15 września 2020 r.

Wnioski przedstawione po tym terminie nie będą uwzględnione!

 

 

Wykazy podręczników

Szkoła Podstawowa kl. I

Szkoła Podstawowa kl. I ZET

Szkoła Podstawowa kl. II

Szkoła Podstawowa kl. II ZET

Szkoła Podstawowa kl. III

Szkoła Podstawowa kl. III ZET

Szkoła Podstawowa kl. III ZET i V ZET

Szkoła Podstawowa kl. IV

Szkoła Podstawowa kl. IV ZET

Szkoła Podstawowa kl. V

Szkoła Podstawowa kl. VI

Szkoła Podstawowa kl. VI ZET

Szkoła Podstawowa kl. VII

Szkoła Podstawowa kl. VII ZET i VIII ZET

Szkoła Podstawowa kl. VIII

Branżowa Szkoła I Stopnia kl. I

Branżowa Szkoła I Stopnia kl. II A po gimnazjum

Branżowa Szkoła I Stopnia kl. II B po szkole podstawowej

Branżowa Szkoła I Stopnia kl. III

Szkoła Przysposabiająca do Pracy kl. I

Szkoła Przysposabiająca do Pracy kl. II

Szkoła Przysposabiająca do Pracy kl. III