Wolontariat

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Motto: „Jeśli możesz komuś pomóc i chcesz, zrób to w prezencie. Dlatego nigdy nikogo nie proś o pieniądze, bo pomagając komuś w taki sposób dajesz przecież tylko odrobinę tego, co i tak robisz w życiu.”
(Ian Andersen, Jethro TuII)


Wolontariat z którym współpracujemy to grupa osób pod kierunkiem pani Anny Rytwińskiej z zespołu Szkół Technicznych w Świebodzinie.

Praca wolontariusza jest bardzo poszukiwana i może być wykonywana przez każdego, niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia. Każdy ma prawo być wolontariuszem.

Wolontariat pozwala włączyć się w życie społeczne, nieść pomoc potrzebującym. Daje szansę wykorzystania własnej wiedzy, rozwinięcia zainteresowań, jak również zawarcia przyjaźni, zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności społecznych tj. pracy w grupie, rozwijania zdolności przywódczych, komunikatywności, umiejętności często wymaganych przez pracodawców.

Wolontariusze, to ogromna grupa ludzi o wielkich sercach. Bez nich realizacja misji Olimpiad Specjalnych byłaby niemożliwa. Są wśród nich trenerzy, sędziowie, znani sportowcy, studenci, uczniowie szkół średnich i podstawowych, a także rodziny sportowców z upośledzeniem umysłowym i inne osoby, które zgłosiły chęć i gotowość pomocy przy organizowaniu całorocznych treningów i zawodów Olimpiad Specjalnych. To właśnie oni z ogromnym zaangażowaniem, wypływającym z potrzeby serca, przygotowują zawodników do startu, czuwają nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji oraz bezpieczeństwem na zawodach. Ich czasochłonna praca wymaga niejednokrotnie dużego wysiłku i poświęcenia.