Szkoła Branżowa I Stopnia i Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 
 
 
Do Branżowej Szkoły I Stopnia uczęszcza kilkudziesięciu uczniów. Mają oni możliwość nauki w zawodach: pracownik pomocniczy stolarza, pracownik pomocniczy gastronomii, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, piekarz, stolarz, kucharz oraz mechanik pojazdów samochodowych.
Uczniowie mają zajęcia praktyczne w różnych miejscach zależnie od wybranego zawodu:
  • pracownik pomocniczy stolarza, stolarz, tapicer - na terenie warsztatów szkolnych PZSTiZ w Świebodzinie,
  • pracownik pomocniczy gastronomii, kucharz - w odpowiednio wyposażonej pracowni na terenie Ośrodka,
  • piekarz - w piekarni "Piekarnia i Cukiernia Iwona Balcewicz" w Świebodzinie,
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - w hotelu SEN w Świebodzinie,
  • mechanik pojazdów samochodowych - w warsztatach samochodowych w Świebodzinie.