Fundusz socjalny i pomoc zdrowotna nauczycieli

 

Fundusz socjalny:

Oświadczenie o dochodach za 2023 rok, wniosek do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz oświadczenie nauczyciela emeryta o wysokości emerytury lub renty, należy dostarczyć do końca kwietnia 2024 roku, do biura nr 015 lub wrzucić do skrzynki pocztowej wiszącej na kracie przy wejściu do szkoły. Dokumenty można również przysyłać pocztą.

Oświadczenie nauczyciela emeryta o wysokości emerytury lub renty (pdf, 176 KB)

Oświadczenie o dochodach za 2023 rok (pdf, 196 KB)

Wniosek do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pdf, 186 KB)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pdf, 727 KB)

Załączniki do Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pdf, 543 KB)

Tabele dopłat - dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w SOSW w roku 2023 (pdf, 414 KB)

Tabela kryterium dochodowego w roku 2023 (pdf, 173 KB)

 

 

Pomoc zdrowotna nauczycieli:

Uchwała w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Świebodziński (pdf, 2.18 MB)

Wniosek o uzyskanie świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli znajduje się na ostatnich stronach powyższej uchwały (str. 4 i 5).