Nauczyciele

Dyrektor Ośrodka

Katarzyna Lachowicz

 

Wicedyrektor Ośrodka

Katarzyna Namysł-Kostecka

 

Wicedyrektor do spraw opiekuńczo-wychowawczych

Ewa Bielewicz

 

Pedagodzy

Danuta Torz-Bocer - terapia mowy

Katarzyna Frąckowiak - socjoterapia, doradztwo zawodowe

 

Psycholodzy

Agnieszka Cichańska-Walczak

Maciej Sut

 

Nauczyciele i wychowawcy

Imię i nazwisko

Prowadzone zajęcia / przedmiot

Alicja Antonowicz-Drzazga 

technika, informatyka

Ewa Bielewicz 

geografia, rewalidacja

Teresa Biernacka 

przysposobienie do pracy

Marta Budnik 

j. niemiecki

Agnieszka Chmielewska

nauczyciel przedszkola

Agnieszka Cichańska-Walczak

psycholog

Wiesława Ciepłowska 

zajęcia praktyczne, przedmioty zawodowe (kucharz, piekarz)

Halina Cięciel 

język polski, terapia pedagogiczna

Renata Dawidowska 

terapia mowy

Katarzyna Frąckowiak 

pedagog, socjoterapia, doradztwo zawodowe

Elżbieta Galle 

religia

Agnieszka Gendera 

rewalidacja

Henryk Gotowski 

zajęcia praktyczne, przedmioty zawodowe (mechanik pojazdów samochodowych)

Aneta Grobelna

nauczyciel

Małgorzata Grociak 

nauczyciel przedszkola

Lidia Hetmanowska 

wychowanie fizyczne

Małgorzata Hładka 

edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Hrycak

gimnastyka korekcyjna, wychowanie fizyczne

Kamila Hylla

nauczyciel przedszkola, felinoterapia

Anna Iwaszkiewicz 

wychowanie fizyczne

Agnieszka Jagiełło-Flejsierowicz 

funkcjonowanie w środowisku, muzyka, plastyka, technika, dogoterapia

Monika Jasińska 

język polski

Anna Jedowska 

terapia pedagogiczna

Iwona Jerzynek-Przybysz 

nauczyciel

Elżbieta Kaczmarek

terapia pedagogiczna, terapia mowy

Natalia Kaczmarek

język niemiecki

Monika Kalicka

wychowawca

Magdalena Klukowska 

rehabilitacja

Monika Kosidło 

plastyka, technika, przysposobienie do pracy

Grażyna Kubicz 

język niemiecki

Rafał Kubiński 

wychowawca, muzyka

Katarzyna Lachowicz 

wychowanie fizyczne

Anna Linicz 

funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, terapia pedagogiczna

Joanna Łazarewicz 

wychowawca

Małgorzata Maciecka 

przedmioty zawodowe, podstawy przedsiębiorczości

Dorota Małecka 

religia

Wacław Markiewicz

rehabilitacja

Teresa Misiura

wychowawca

Barbara Naks 

wychowawca

Katarzyna Namysł-Kostecka

terapia pedagogiczna, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

Agnieszka Nogajewska-Jagiełło 

nauczyciel

Elżbieta Nowakowska 

gimnastyka korekcyjna, wychowanie fizyczne

Anna Ochrymczuk 

funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, terapia pedagogiczna,
EEG Biofeedback

Małgorzata Oleszczuk 

świetlica

Agata Patan-Wołk 

nauczyciel przedszkola

Joanna Pieczyńska 

nauczyciel przedszkola

Dagmara Piotrowska 

muzyka, rewalidacja

Ewa Rudnicka - Łausz 

rewalidacja

Małgorzata Skarżyńska 

nauczyciel przedszkola

Ilona Sobkowiak 

nauczyciel przedszkola

Grzegorz Sokołowski 

EEG Biofeedback

Maciej Sut

psycholog

Agnieszka Szczepaniak 

chemia, fizyka, biologia

Ewa Szczepańska 

historia, wiedza o społeczeństwie, przedmioty zawodowe

Grażyna Szczerban 

funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy

Ewa Szczyglewska 

nauczyciel

Sylwia Szmajda 

przedmioty zawodowe, zajęcia praktyczne

Dorota Śródecka 

matematyka

Danuta Torz-Bocer 

pedagog, terapia mowy

Anna Wiśniewska 

biblioteka

Agata Witkowska-Golon 

integracja sensoryczna, terapia pedagogiczna

Joanna Wojciechowska 

zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Ewa Wójcik 

funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się

Joanna Wysota 

funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się

Agata Żelengowska

nauczyciel przedszkola