Nauczyciele

Dyrektor Ośrodka

Katarzyna Lachowicz

 

Wicedyrektor Ośrodka

Katarzyna Namysł-Kostecka

 

Wicedyrektor do spraw opiekuńczo-wychowawczych

Ewa Bielewicz

 

Pedagodzy

Danuta Torz-Bocer - terapia mowy

Katarzyna Frąckowiak - socjoterapia, doradztwo zawodowe

Iwona Jerzynek-Przybysz 

 

Psycholodzy

Agnieszka Cichańska-Walczak

Natalia Gawron

 

Nauczyciele i wychowawcy

Imię i nazwisko

Prowadzone zajęcia / przedmiot

Alicja Antonowicz-Drzazga

technika, informatyka

Ewa Bielewicz

wicedyrektor, geografia, rewalidacja

Teresa Biernacka

przysposobienie do pracy

Marta Budnik

j. niemiecki

Agnieszka Chmielewska

nauczyciel przedszkola

Agnieszka Cichańska-Walczak

psycholog

Wiesława Ciepłowska

zajęcia praktyczne, przedmioty zawodowe (kucharz, piekarz)

Halina Cięciel

język polski, terapia pedagogiczna

Renata Dawidowska

terapia mowy

Martyna Dobrołowicz

nauczyciel przedszkola

Katarzyna Frąckowiak

pedagog, socjoterapia, doradztwo zawodowe

Elżbieta Galle

religia

Natalia Gawron

psycholog

Agnieszka Gendera

rewalidacja

Maria Gendera

religia

Henryk Gotowski

zajęcia praktyczne, przedmioty zawodowe (mechanik pojazdów samochodowych)

Aneta Grobelna

nauczyciel

Małgorzata Grociak

nauczyciel przedszkola

Lidia Hetmanowska

wychowanie fizyczne

Małgorzata Hładka

edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Hrycak

gimnastyka korekcyjna, wychowanie fizyczne

Kamila Hylla

nauczyciel przedszkola, felinoterapia

Anna Iwaszkiewicz 

wychowanie fizyczne

Agnieszka Jagiełło-Flejsierowicz

funkcjonowanie w środowisku, muzyka, plastyka, technika, dogoterapia

Monika Jasińska 

język polski

Anna Jedowska

terapia pedagogiczna

Iwona Jerzynek-Przybysz

nauczyciel

Elżbieta Kaczmarek

terapia pedagogiczna, terapia mowy

Natalia Kaczmarek

język niemiecki

Monika Kalicka

wychowawca

Magdalena Klukowska

rehabilitacja

Monika Kosidło

plastyka, technika, przysposobienie do pracy

Grażyna Kubicz

język niemiecki

Rafał Kubiński

wychowawca, muzyka

Katarzyna Lachowicz

dyrektor, wychowanie fizyczne

Anna Linicz

funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, terapia pedagogiczna

Joanna Łazarewicz

wychowawca

Małgorzata Maciecka

przedmioty zawodowe, podstawy przedsiębiorczości

Dorota Małecka 

religia

Wacław Markiewicz

rehabilitacja

Teresa Misiura

wychowawca

Barbara Naks

wychowawca

Katarzyna Namysł-Kostecka

wicedyrektor, terapia pedagogiczna, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

Agnieszka Nogajewska-Jagiełło

nauczyciel

Elżbieta Nowakowska

gimnastyka korekcyjna, wychowanie fizyczne

Anna Ochrymczuk

funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, terapia pedagogiczna,
EEG Biofeedback

Monika Panasik

nauczyciel przedszkola

Agata Patan-Wołk

nauczyciel przedszkola

Joanna Pieczyńska

nauczyciel przedszkola

Dagmara Piotrowska

muzyka, rewalidacja

Ewa Rudnicka - Łausz

rewalidacja

Katarzyna Sadowska

nauczyciel przedszkola

Małgorzata Skarżyńska

nauczyciel przedszkola

Ilona Sobkowiak

nauczyciel przedszkola

Grzegorz Sokołowski

EEG Biofeedback

Agnieszka Szczepaniak

chemia, fizyka, biologia

Ewa Szczepańska

historia, wiedza o społeczeństwie, przedmioty zawodowe

Ewa Szczyglewska

nauczyciel

Jolanta Szepielewicz

Edukacja dla bezpieczeństwa

Sylwia Szmajda

przedmioty zawodowe, zajęcia praktyczne

Dorota Śródecka

matematyka, świetlica

Danuta Torz-Bocer

pedagog

Karolina Tuzimek

świetlica

Anna Wiśniewska

biblioteka

Agata Witkowska-Golon

integracja sensoryczna, terapia pedagogiczna

Joanna Wojciechowska

zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Ewa Wójcik

funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się

Joanna Wysota

nauczyciel

Agata Żelengowska

nauczyciel