Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie
Wartość dofinansowania:    1.574.458,77 PLN
Całkowita wartość zadania: 1.852.304,43 PLN
Data dofinansowania zadania: marzec 2024 rok

W budynku szkolnym przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie - gmina Świebodzin 66-200, nastąpi poprawa warunków i jakości kształcenia, poprawi się komfort i bezpieczeństwo prowadzonych zajęć poprzez docieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi. Zakres robót obejmuje m.in.: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wymianę pozostałych drzwi i montaż daszków nad drzwiami, roboty murowe, murki ogniowe i tynki, przemurowanie kominów ponad dachem, wymiana instalacji odgromowej na dachach i na ścianach, docieplenie stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana wejścia do pomieszczenia byłej kotłowni, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymiana opasek przy budynku, pozostałe roboty.