Podręczniki 2023-2024

Uczniowie Szkoły Podstawowej nie kupują podręczników - otrzymują podręczniki w szkole. 

Uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz branżowej szkoły I stopnia obejmuje Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 wartość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty:

390 zł – dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 1–7, uczęszczającego w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

225 zł – dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 8 i 9, uczęszczającego w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Obowiązuje wniosek z zeszłorocznego ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ŚWIEBODZINA.

(na drugiej stronie, pod zarządzeniem, znajduje się Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników, który należy wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły do 8 września 2023 r. z załączonymi fakturami na nazwisko rodzica lub pełnoletniego ucznia)

ZARZĄDZENIE NR 1359/B/2022 BURMISTRZA ŚWIEBODZINA z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w roku szkolnym 2022/2023 o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

 

§ 9. 3. W przypadku indywidualnego zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie tych podręczników lub materiałów.

4. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, dołącza się informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych wyłącznie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025. 

 

Wykazy podręczników

Szkoła Podstawowa

Klasa I (pdf, 76 KB)

Klasa IIIB (pdf, 77 KB)

Klasa IV AZ (pdf, 49 KB)

Klasa V ZET (pdf, 134 KB)

Klasa V-VI ZET (pdf, 75 KB)

Geografia (pdf, 87 KB)

Informatyka (pdf, 75 KB)

Przyroda (pdf, 80 KB)

Technika (pdf, 73 KB)

Funkcjonowanie osobiste i społeczne, Plastyka (pdf, 27 KB)

Matematyka (pdf, 554 KB)

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

Kucharz

Prace pomocnicze w zakładach gastronomicznych (pdf, 108 KB)

Technologia prac w obiektach hotelarskich (pdf, 109 KB)

Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne (pdf, 74 KB)

Informatyka (pdf, 75 KB)

Matematyka (pdf, 668 KB)

 

Szkoła Podstawowa i Branżowa Szkoła I Stopnia

Język niemiecki (pdf, 134 KB)

Chemia, fizyka, biologia (pdf, 87 KB)

Historia, Wiedza o Społeczeństwie, Edukacja dla Bezpieczeństwa  (pdf, 86 KB)

Język polski (pdf, 83 KB)

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

klasa I-III A - Małgorzata Hrycak (pdf, 630 KB)

klasa III B - Joanna Wysota (pdf, 577 KB)

klasa I-III C - Anna Ochrymczuk (pdf, 752 KB)