Aktywna tablica

W ramach realizacji Rządowego programu „AKTYWNA TABLICA” w 2022 roku została powołana Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

Jej głównym celem jest rozwijanie współpracy między nauczycielami w zakresie dzielenia się doświadczeniami i opracowanymi materiałami.

W skład Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu weszli nauczyciele szkół:

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Świebodzinie

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Świebodzinie

Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Świebodzinie

 

www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica