Rada Rodziców

Rada Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodzinie w roku szkolnym 2022/2023

PRZEWODNICZĄCY – p. Anna Bocer

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO – p. Tomasz Sołtysiak

SKARBNIK – p. Karolina Tarczewska

SEKRETARZ – p. Anna Omilanowska

CZŁONEK PREZYDIUM – p. Karolina Falenta

 

Siedzibą Rady jest budynek Specjalnego Ośrodka  Szkolno- Wychowawczego w Świebodzinie ul. Żaków 1

 

Rada Rodziców informuje, że składka na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 50 zł za jedno dziecko. W przypadku rodzeństwa 50 zł płaci tylko pierwsze dziecko, drugie dziecko płaci 30 zł, a każde następne jest zwolnione ze składki.

Aby móc sfinansować imprezy szkolne i nagrody w konkursach potrzebujemy Państwa wsparcia. Będziemy bardzo wdzięczni za uiszczenie wpłat do końca stycznia 2023 r. Płatności można dokonać na konto Rady Rodziców:

Odbiorca: Rada Rodziców przy SOSW im. Lecha Wierusza w Świebodzinie

Na rachunek: 79 1020 5402 0000 0602 0509 5403

Tytuł wpłaty: komitet rodzicielski, imię i nazwisko dziecka, klasa

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć nasze dzieci większą kwotą lub przekazać darowiznę, to również można dokonać wpłaty na wyżej podane konto. Za każdą wpłatę bardzo serdecznie dziękujemy i zapewniamy, że wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby dzieci.

Rada Rodziców przy SOSW