Rada Rodziców

Rada Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodzinie w roku szkolnym 2023/2024

PRZEWODNICZĄCY – p. 

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO – p. 

SKARBNIK – p. 

SEKRETARZ – p. 

CZŁONEK PREZYDIUM – p. 

 

Siedzibą Rady jest budynek Specjalnego Ośrodka  Szkolno- Wychowawczego w Świebodzinie ul. Żaków 1

 

Rada Rodziców informuje, że składka na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 50 zł za jedno dziecko. W przypadku rodzeństwa 50 zł płaci tylko pierwsze dziecko, drugie dziecko płaci 30 zł, a każde następne jest zwolnione ze składki.

Aby móc sfinansować imprezy szkolne i nagrody w konkursach potrzebujemy Państwa wsparcia. Płatności można dokonać na konto Rady Rodziców:

Odbiorca: Rada Rodziców przy SOSW im. Lecha Wierusza w Świebodzinie

Na rachunek: 79 1020 5402 0000 0602 0509 5403

Tytuł wpłaty: komitet rodzicielski, imię i nazwisko dziecka, klasa

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć nasze dzieci większą kwotą lub przekazać darowiznę, to również można dokonać wpłaty na wyżej podane konto. Za każdą wpłatę bardzo serdecznie dziękujemy i zapewniamy, że wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby dzieci.

Rada Rodziców przy SOSW