Wychowanie i profilaktyka

Szkolny Program Wychowawczy

 1. Szkolny Program Profilaktyki i Wychowania (pdf, 694 KB)
 2. Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki i Wychowania 2020-2021 (pdf, 171 KB)
 3. Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki i Wychowania 2021-2022 (pdf, 520 KB)
 4. Plan działań profilaktycznych w SOSW w Świebodzinie 2022-2023 - Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki i Wychowania (pdf, 419 KB)
 5. Raport z ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego Rok szkolny 2022/2023 (pdf, 900 KB)
 6. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SOSW W ŚWIEBODZINIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024 W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO (pdf, 499 KB)
Prezentacje
 
 1. Moje Dopalacze pdf
 2. Bliżej siebie - dalej od narkotyków, dopalaczy pdf
 3. Dopalacze WIIH ppsx
 4. Dzieci z zaburzeniami zachowania w szkole pdf
 5. Dieta dzieci z autyzmem pdf 

Procedury i konsekwencje

 1. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych w SOSW w Świebodzinie pdf
 2. System konsekwencji obowiązujących w SOSW w Świebodzinie wynikających z łamania przez uczniów obowiązujących norm i zasad postępowania pdf