Partnerstwo „Rodzina Razem”

W naszym Ośrodku praca z rodziną prowadzona jest w formie: konsultacji i poradnictwa specjalistycznego dla rodziców, zajęć warsztatowych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, grupy wsparcia dla rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju, mediacji, zajęć psychoedukacyjnych. 
W dniu 9 marca 2017 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie odbyło się posiedzenie członków Zespołu Koordynacyjnego Partnerstwa „Rodzina Razem”. Celem spotkania było uszczegółowienie zadań do Planu Działania w 2017 r. oraz przyjęcie nowych członków do Partnerstwa.
W dniu 9 marca 2017 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie odbyło się posiedzenie członków Zespołu Koordynacyjnego Partnerstwa „Rodzina Razem”. Celem spotkania było uszczegółowienie zadań do Planu Działania w 2017 r. oraz przyjęcie nowych członków do Partnerstwa.
Na spotkaniu Partnerzy omawiali tematy związane z sytuacją dzieci umieszczonych w placówkach pieczy zastępczej. Zauważono ogromną potrzebę utworzenia pogotowi rodzinnych oraz Rodzinnych Domów Dziecka, w związku z prawidłowym zabezpieczeniem najmłodszych dzieci, pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej. W ramach działania Partnerstwa, 1 czerwca 2017 r. w każdej z gmin Powiatu Świebodzińskiego odbędzie się „Dzień Pieczy Zastępczej”.
W ostatniej części spotkania podjęto uchwały w sprawie przyjęcia do Partnerstwa „Rodzina Razem” nowych członków:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi im. II Armii Wojska Polskiego w Zbąszynku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Niekarzynie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ołoboku, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Międzylesiu, Publiczne Gimnazjum im. Arkadego Fiedlera w Radoszynie.
 
W dniu 1 czerwca 2017 r. o godz. 14:00 w Domu Dziecka przy ul. Słonecznej odbędzie się Dzień Dziecka. W ramach współpracy Partnerstwa "Rodzina Razem" promujemy tworzenie rodzin zastępczych.