Kontakty

Nazwa Telefon Faks
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Lecha Wierusza 684755118 684755118
Grupy wychowawcze (internat) 511693170
Inspektor ochrony danych: Bogdan Spętany
Intendent (zgłaszanie obiadów) 723040434
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Ośrodka na ePUAP: /SOSW_SWIEBODZIN/SkrytkaESP