Konwencja Praw Dziecka w klasie III gimnazjum ZET

Prawa Dziecka są ingertalną częścią ich życia. W dniu 02.06.2016 w klasie VI gimnazjum ZET odbyły się zajęcia warsztatowe, na których dzieci mogły utrwalić i omówić wspólnie z wychowawcą, panią Anną Ochrymczuk i panią pedagog Danutą Bocer prawa, z których mogą korzystać.