Między nami czytelnikami

W tym roku szkolnym roku szkolnym uczniowie klasy V- VI brali udział w grze czytelniczej Między nami czytelnikami organizowanej przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Gra miała trzy zadania.

Zadanie nr 1,czyli literatura jak z obrazka. Musieli stworzyli żywy obraz do utworu literackiego. Wybrali wiersz Juliana Tuwima Pan Tralaliński. Oto ten obraz.

 

Zdanie nr 2 polegało na stworzeniu mashupu, czyli połączenia wybranych elementów przynajmniej dwóch różnych utworów literackich, tak by powstała nowa sensowna całość. Uczniowie klasy V-VI wykonali to zadanie w formie komiksu.

Zadanie 3. polegało na napisaniu recenzji, zachęty wybranych przez siebie książek, które zostały napisane w XXI wieku. Następnie musieli wykonać kapsułę czasu, w której schowali te recenzje dla przyszłych pokoleń.

Każde zadanie było punktowane. Uczniowie otrzymali w zadaniu 2. 10 kapsli, czyli 10 punktów. Nie są to punkty gwarantujące czołowe miejsce, ale nie o to przecież chodzi. Ważne jest to, że uczniowie czytają książki i zachęcają innych do czytania.