Zapraszamy chętnych rodziców i opiekunów na warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Celem spotkań jest poznanie metod i sposobów na nawiązanie głębszych relacji z dziećmi, radzenie sobie w codziennych kontaktach, nabywanie umiejętności lepszego porozumiewania się, skuteczniejszego i przynoszącego satysfakcjonujące efekty.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, składają się z dziesięciu spotkań 3-4 godzinnych. Podczas zajęć rodzice otrzymają konkretną wiedzę, będą mogli przećwiczyć różnego rodzaju umiejętności m.in. komunikowania się, uważnego słuchania, rozpoznawania i wyrażanie uczuć, stawiania granic, konstruktywnego chwalenia, zachęcania do współpracy, wspierania procesu usamodzielniania się dziecka, rozwiązywania konfliktów .

Zajęcia będą prowadzone przez trenerów: Danutę Bocer i Katarzynę Frąckowiak.

(zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny 684755118)