Szkoła Branżowa I Stopnia i Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 
 
 
Do Branżowej Szkoły I Stopnia uczęszcza kilkudziesięciu uczniów. Mają oni możliwość nauki w zawodach: stolarz, tapicer, kucharz, piekarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz mechanik pojazdów samochodowych.
Uczniowie mają zajęcia praktyczne w różnych miejscach zależnie od wybranego zawodu:
  • stolarz, tapicer - na terenie warsztatów szkolnych PZSTiZ w Świebodzinie,
  • kucharz - w odpowiednio wyposażonej pracowni na terenie Ośrodka,
  • piekarz - w piekarni "Piekarnia i Cukiernia Iwona Balcewicz" w Świebodzinie,
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - w hotelu należącym do sieci ComfortExpress w Świebodzinie,
  • mechanik pojazdów samochodowych - w warsztatach samochodowych w Świebodzinie.
 
Szkoła zawodowa uczestniczy w Partnerskiej Współpracy Szkół Socrates Comenius. Bierzemy udział w wymianie uczniowskiej wraz z Zawodową Szkołą Specjalną z Frankfurtu nad Odrą. Współpracujemy również z Zawodową Szkołą Specjalną z Neuenhagen w ramach programu Jugendwerk.