Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

  
 
W szkole podstawowej i gimnazjum znajdują się nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe z dostępem do internetu.
Wychowankowie mają możliwość skorzystania z porad specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedy, reedukatora, pielęgniarki.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej uczestniczą w zajęciach terapii logopedycznej, reedukacyjnych oraz gimnastyki korekcyjnej.
Każde dziecko wymagające pomocy logopedy i reedukatora poddawane jest badaniu, które służy do postawienia diagnozy i opracowanie indywidualnego programu terapii.
Częstotliwość spotkań, metody pracy i zakres ćwiczeń dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Atmosfera życzliwości i bezpieczeństwa oraz atrakcyjność zajęć sprawiają, że dziecko chętnie uczestniczy w terapii, cierpliwie ćwicząc , bardzo angażując się w pracy.
Uczniowie uczestniczą również w zajęciach korekcyjnych, których celem jest wytworzenia nawyku prawidłowej postawy ciała, zapobieganie wadom postawy, poznawanie przez uczniów różnorodnych form aktywności fizycznej.