Statut, regulaminy i inne dokumenty ośrodka

 1. STATUT doc / pdf
 2. REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SOSW W ŚWIEBODZINIE doc / pdf
 3. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SOSW W ŚWIEBODZINIE doc / pdf
 4. REGULAMIN GRUP WYCHOWAWCZYCH PRZY SOSW W ŚWIEBODZINIE doc / pdf
 5. REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH W SOSW W ŚWIEBODZINIE doc / pdf
 6. CEREMONIAŁ SZKOLNY pdf
 7. REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY DYREKTORA SZKOŁY W SOSW W ŚWIEBODZINIE doc / pdf
 8. ARKUSZ SAMOOCENY NAUCZYCIELA SOSW W ŚWIEBODZINIE doc
 9. KODEKS ETYCZNY pdf
 10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SOSW W ŚWIEBODZINIE Z ZAŁĄCZNIKAMI pdf / załączniki informacja o formach pomocy
 11. PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA RODZICOM DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ OCENIANIA UCZNIA ORAZ UZASADNIANIA OCENY pdf
 12. REGULAMIN SZKOLNEJ WYCIECZKI ROWEROWEJ SOSW W ŚWIEBODZINIE pdf
 13. REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ W SOSW W ŚWIEBODZINIE pdf
 14. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA OPIEKUNA SZKOLNEJ WYCIECZKI AUTOKAROWEJ SOSW W ŚWIEBODZINIE pdf
 15. REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W SOSW ŚWIEBODZIN pdf
 16. REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO PRZY SOSW W ŚWIEBODZINIE pdf
 17. REGULAMIN POWOŁYWANIA I DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA NA TERENIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE pdf
 18. REGULAMIN ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE pdf
 19. KONCEPCJA PRACY SOSW NA LATA 2009-2014 pdf
 20. KONCEPCJA PRACY SOSW NA LATA 2014-2019 pdf
 21. ROCZNY PLAN PRACY SOSW IM. LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE - ROK SZKOLNY 2018/2019 pdf
 22. SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINU UCZNIÓW KLAS TRZECICH GIMNAZJUM pdf
 23. WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE pdf
 24. REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI W SOSW IM. LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE pdf
 25. PODANIE I OŚWIADCZENIA DO GRUP WYCHOWAWCZYCH (INTERNATU) pdf
 26. SZKOLNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI doc
 27. REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI pdf
 28. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ pdf
 29. REGULAMIN RADY RODZICÓW pdf
 30. PROGRAM CHRONIMY DZIECI - POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM I ZAPEWNIENIA IM BEZPIECZEŃSTWA W SOSW W ŚWIEBODZINIE pdf
 31. REGULAMIN ŚWIETLICY pdf
 32. ZASADY SPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY PRACY NAUCZYCIELI NA WSZYSTKICH STOPNIACH AWANSU ZAWODOWEGO pdf
 33. PROGRAM REALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 pdf
 34. CENY POSIŁKÓW OD 11 WRZEŚNIA 2019 R. pdf
 35. REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH pdf
 36. PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 2020 docx / pdf