Dla nauczycieli / wychowawców

Druki ogólne 

1. Rozliczenie godzin pozalekcyjnych doc

2. Rozliczenie godzin karcianych doc

3. Tabele dla nauczycieli do SIO tabela 1tabela 2

4. Zgoda rodziców

5. Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem

 

Druki wychowawcy 

1. Sprawozdanie wychowawcy o realizacji programu profilaktycznego doc

2. Nagana wychowawcy klasy - frekwencja doc

3. Dyplom - frekwencja doc

4. Arkusz analizujący wypełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów doc

5. Nagana wychowawcy klasy doc

6. Wezwanie wychowawcy doc

7. Wezwanie wychowawcy wersja 2 doc

8. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny doc / pdf

9.  Arkusz oceny wiadomości i umiejętności uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy pdf

 

Inne

1. Bezpieczne ferie zimowe 2017