Podręczniki 2021-2022

Uczniowie Szkoły Podstawowej nie kupują podręczników - otrzymują podręczniki w szkole. 

Uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz branżowej szkoły I stopnia obejmuje Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

Aktualne wnioski oraz zarządzenie Burmistrza Świebodzina udostępnimy, gdy tylko się ukażą.  

Wartość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty:

225 zł – dla ucznia uczęszczającego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023;

390 zł – dla ucznia uczęszczającego w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia.
 

Dowodem zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

  

Wykazy podręczników

Szkoła Podstawowa kl. I

Szkoła Podstawowa kl. II

Szkoła Podstawowa kl. II B

Szkoła Podstawowa kl. III

Szkoła Podstawowa kl. IV

Szkoła Podstawowa kl. IV ZET

Szkoła Podstawowa kl. V

Szkoła Podstawowa kl. V - VII ZET

Szkoła Podstawowa kl. VI

Szkoła Podstawowa kl. VII

Szkoła Podstawowa kl. VIII

Szkoła Podstawowa kl. VIII ZET

 

Branżowa Szkoła I Stopnia kl. I

Branżowa Szkoła I Stopnia kl. II

Branżowa Szkoła I Stopnia kl. III A po gimnazjum

Branżowa Szkoła I Stopnia kl. III B po szkole podstawowej

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy kl. II

Szkoła Przysposabiająca do Pracy kl. III B

Szkoła Przysposabiająca do Pracy kl. III C