Podręczniki 2019-2020

Wyprawka szkolna 2019

W bieżącym roku szkolnym obowiązuje Zarządzenie Burmistrza Świebodzina z dnia 06 sierpnia 2019 roku

Załącznik do rozporządzenia - aktualny wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników - dostępny jest w sekretariacie SOSW. Wkrótce będzie również umieszczony tutaj.

 

UWAGA!

Faktury i wypełnione wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników należy składać w sekretariacie SOSW do 5 września 2019 r.

Wnioski przedstawione po tym terminie nie będą uwzględnione!

Wniosek znajduje się w powyższym zarządzeniu na stronie drugiej - załącznik nr 1.

 

Wyprawka szkolna 2019

Wykazy podręczników

Szkoła Podstawowa kl. I

Szkoła Podstawowa kl. I ZET

Szkoła Podstawowa kl. I-II ZET

Szkoła Podstawowa kl. II

Szkoła Podstawowa kl. II ZET

Szkoła Podstawowa kl. III

Szkoła Podstawowa kl. III ZET

Szkoła Podstawowa kl. IV

Szkoła Podstawowa kl. V

Szkoła Podstawowa kl. VI

Szkoła Podstawowa kl. VI ZET

Szkoła Podstawowa kl. VII

Szkoła Podstawowa kl. VIII

Branżowa Szkoła I Stopnia kl. I po szkole podstawowej

Branżowa Szkoła I Stopnia kl. I po gimnazjum

Branżowa Szkoła I Stopnia kl. II

Branżowa Szkoła I Stopnia kl. III

Szkoła Przysposabiająca do Pracy kl. I