Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Obecnie materiały do kształcenia na odległość przesyłamy bezpośrednio do uczniów/ rodziców/ opiekunów.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci starszych - terapia pedagogiczna. Przygotowała pani Halina Cięciel

Ćwiczenia

 

Przygotowała pani Kalina Gaweł

Zestaw ćwiczeń logopedycznych