Kontakty

Nazwa Telefon Faks
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Lecha Wierusza 684755118 684755118
Grupy wychowawcze (internat) 684755119, 511693170
Inspektor ochrony danych: Bogdan Spętany