Grupy wychowawcze (Internat)

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Lecha Wierusza w Świebodzinie funkcjonują Grupy wychowawcze (internat) dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dla młodzieży ze szkoły zawodowej specjalnej i szkoły przysposabiającej do pracy. Do roku szkolnego 2011/2012 w ośrodku funkcjonowały dwa "internaty", które zostały połączone. Obecnie grupy wychowawcze zajmują budynek przy ulicy Jana III Sobieskiego.
W grupach wychowawczych zapewnione jest wyżywienie i całodobowa opieka. Wychowankowie funkcjonują w grupach, w których otoczeni są fachową opieką, sprawowaną przez w pełni wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Na miejscu korzystają z posiłków przygotowywanych w kuchni ośrodka.
W budynku grup wychowawczych funkcjonują świetlice, sala komputerowa, siłownia, przy budynku znajduje się boisko do siatkówki i koszykówki.
Teren wokół budynku jest ogrodzony, bezpieczny dla mieszkańców.