Fundusz socjalny

Koncert

Dyrekcja SOSW organizuje wyjście na Koncert Symfoniczny „Moniuszko i jego Europa”  dnia 16 listopada (sobota) godzina 18:00.

Liczba miejsc: 50

Koszt biletu: 50 zł

Płatności według grup:

I - 30% - 15 zł

II - 40% - 20 zł

III - 50% - 25 zł

IV - 60% - 30 zł

Zapisy i wpłata w sekretariacie Ośrodka.

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wniosek do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Oświadczenie o dochodach za 2018 rok i wniosek do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (proszę dostarczyć do końca kwietnia 2019 r. do księgowości - pani Danuta Zapolska, biuro nr 015)

Emerytury / renty

Po otrzymaniu nowych decyzji ZUS o wysokości emerytury lub renty obowiązującej w 2018 r. proszę je dostarczyć do kadr SOSW (biuro nr 002).