Fundusz socjalny

 Dyrekcja SOSW organizuje wyjście do ŚDK na spektakl

Cudowna Terapia – komedia terapeutyczna

dnia 22 lutego 2020 r. (sobota) godzina 18:00

Koszt biletu 75 zł

Płatności według grup:

I – 30 % - 22,50,-

II - 40 % - 30,-

III – 50 % - 37,50,-

IV – 60 % - 45,-

Zapisy i wpłata w sekretariacie Ośrodka.

 

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej

 

Oświadczenie o dochodach za 2019 oraz Wniosek do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych proszę dostarczyć do końca kwietnia 2020 r. do SOSW - biuro nr 015

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wniosek do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Oświadczenie o dochodach za 2019

Oświadczenie o dochodach za 2019 rok i wniosek do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - na jednej kartce

 

Emerytury / renty

Po otrzymaniu nowych decyzji ZUS o wysokości emerytury lub renty obowiązującej w 2019 r. proszę je dostarczyć do SOSW (biuro nr 002).