Fundusz socjalny

Zmiana miejsca wycieczki na weekend majowy 28.04.2018 r. - 04.05.2018 r.

Ustronie Morskie (wyjazd rodzinny)

Prosimy o ponowne zapisy w sekretariacie Ośrodka do 02-02-2018 r.

Koszt wycieczki

Program wycieczki

 

Wyjazd do Filharmonii Zielonogórskiej na spektakl:

„Ludzie inteligentni”

Ogłoszenie

Folder

 

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wniosek do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Oświadczenie o dochodach za 2016 rok i wniosek do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (proszę dostarczyć do końca kwietnia 2017 r. do księgowości - pani Danuta Zapolska, biuro nr 015)

Emerytury / renty

Po otrzymaniu nowych decyzji ZUS o wysokości emerytury lub renty obowiązującej w 2017 r. proszę je dostarczyć do kadr SOSW (biuro nr 002).