Ogłoszenie o dniach wolnych 8 - 10 czerwca 2022 r.

W związku z przeprowadzeniem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Lecha Wierusza w Świebodzinie w dniach 8 - 10 czerwca 2022 r. egzaminów zawodowych Szkoły Branżowej I Stopnia, dni te są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku wystąpienia konieczności zapewnienia opieki dzieciom rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia im opieki w tym czasie, istnieje możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej i oddziałach przedszkolnych w godzinach 8.15 – 14.00.

Zapisy, wyłącznie w formie deklaracji pisemnej, przyjmowane są do dnia 31 maja 2022 r. w sekretariacie szkoły lub u wychowawców oddziałów. Deklaracje można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły (tutaj - pdf 569 KB).

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych nie będzie obiadów. Proszę o przygotowanie posiłków dla dzieci, adekwatnych do czasu ich pobytu w szkole.