12 listopada 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

12 listopada 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.