Egzamin praktyczny zawodowy w Hotelu Sen

„Największą satysfakcję odczuwamy właśnie wtedy, gdy dajemy innym coś z siebie, gdy za cel stawiamy sobie poprawianie warunków życia innych ludzi, gdy przyłączamy się do jakiejś większej sprawy i staramy się wywrzeć  pozytywny wpływ na otaczający świat”.

Nick Vujicic

 Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodzinie w imieniu własnym, jak i całego zespołu nauczycieli oraz uczniów naszej szkoły pragnie skierować do właścicieli i kierownictwa Hotelu "Sen" podziękowania za umożliwienie przeprowadzenia egzaminu praktycznego w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w warunkach tego hotelu. 
Dziękujemy za znakomitą atmosferę i wysoką kulturę współpracy.