Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą...

Koleżanki i koledzy oraz Grono Pedagogiczne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodzinie poruszeni wiadomością żegnamy naszą absolwentkę 

śp. Patrycję Falkowską

 

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia w tych trudnych chwilach.