Ograniczenie funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodzinie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29.03.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

OD 07.04.2021R. (ŚRODA)

Rozpoczynają się w szkole zajęcia stacjonarne dla uczniów:
- Szkoły Podstawowej klasy I-III oraz Zespołów Edukacyjno – Terapeutycznych,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy,
- Zespołów Rewalidacyjno- Wychowawczych.
 
Stacjonarnie według dotychczasowego harmonogramu realizowane będą:
- zajęcia indywidualne,
- konsultacje klas ósmych,
- zajęcia praktyczne szkoły branżowej (plan zatwierdzony na 01.02.2021 r.),
- zajęcia z uczniami, którzy zostali zgłoszeni przez wychowawców do realizacji nauki na terenie szkoły.

Pedagodzy, terapeuci i psycholog szkolny pracują stacjonarnie według planu pracy.

Otwarte zostają grupy wychowawcze (Internat).

Biblioteka szkolna pracuje codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00.

Świetlica szkolna pracuje w godzinach: 
•    od poniedziałku do czwartku od 7.30 do 8.15 oraz od 12.00 do 15.00,
•    w piątki od 7.30 do 8.15 oraz od 11.00 do 15.00.