Ograniczenie funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodzinie

Od poniedziałku 29 marca 2021 roku do piątku 9 kwietnia 2021 roku wprowadzone zostają zmiany w ograniczeniach funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodzinie.

Tryb pracy zdalnej dotyczy:

·         wszystkich klas szkoły podstawowej – klasy od pierwszej do ósmej,

·          wszystkich klas szkoły branżowej – klasy od pierwszej do trzeciej, tryb zdalny dotyczy również zajęć praktycznych,

·         wszystkich klas szkoły przysposabiającej do pracy – klasy od pierwszej do trzeciej,

·         zespołów rewalidacyjno – wychowawczych,

·         nauczania indywidualnego.

Zamknięte zostają grupy wychowawcze (Internat).

Okres ograniczenia funkcjonowania może ulec zmianie.

Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 1 kwietnia do 6 kwietnia 2021 r. W tych dniach nie prowadzimy nauczania.