Nauka po feriach

Decyzją Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodzinie od dnia 18 stycznia 2021 r. do nauki w trybie stacjonarnym wracają klasy I-III szkoły podstawowej, przedszkole oraz zespół rewalidacyjno-wychowawczy.

Pozostali uczniowie kontynuują naukę w trybie zdalnym.

W kolejnych tygodniach Dyrektor SOSW podejmie decyzję o ewentualnym powrocie następnych klas do nauczania stacjonarnego.

Zarządzenie Dyrektora SOSW nr 16/2021

Zarządzenie Dyrektora SOSW nr 17/2021

Regulamin organizacji pracy szkoły w trybie nauczania zdalnego kl. IV - VIII