12-13 listopada

Ze względu na wprowadzenie nauczania zdalnego dni 12-13 listopada 2020 r.

NIE są dniami wolnymi od zajęć.

W tych dniach prowadzimy nauczanie na odległość.