Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy
Nauczycielom oraz Pracownikom Szkoły
serdeczne życzenia realizacji planów zawodowych,
zadowolenia z wykonywanej pracy, optymizmu,
uśmiechu każdego dnia i wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym.

Dyrekcja SOSW