Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą...

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że 6 października 2020 roku odeszła od nas

śp. Elżbieta Bobowska,

była wicedyrektor ds. opiekuńczo-wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Lecha Wierusza w Świebodzinie.

Pani Ela byłą osobą niezwykle ciepłą, ogromnej dobroci, o wielkim sercu, która nigdy nie odmawiała pomocy, nigdy nie zabrakło jej czasu dla drugiej osoby. Praca była jej pasją. Nie szczędziła miłości dzieciom specjalnej troski, którym poświęciła całe swoje życie.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składają koleżanki i koledzy z SOSW w Świebodzinie.

Pogrzeb odbędzie się 10 października 2020 r. o godzinie 10:00 w Pniewach.