ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Dnia 26.06.2020r. kończy się rok szkolny 2019/2020.

W tym dniu zapraszamy na godz. 9.00 uczniów kl. VIII Szkoły Podstawowej oraz uczniów kl. III Branżowej Szkoły I Stopnia na rozdanie świadectw ukończenia szkoły.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ODBIORU ŚWIADECTW

  • Do szkoły mogą wejść tylko uczniowie zdrowi.
  • Uczniowie przed wejściem do szkoły mają mierzoną temperaturę i dezynfekują ręce.
  • Uczniowie odbierający świadectwa muszą mieć założone maseczki i rękawiczki.
  • Wszyscy zachowują zasady reżimu sanitarnego (dystans 1,5 m., osłona nosa i ust).
  • Rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły.
  • Prosimy uczniów o nieprzynoszenie kwiatów oraz innych przedmiotów do szkoły.
  • Po rozdaniu świadectw uczniowie rozchodzą się domów.

Pozostałym uczniom proponujemy odbiór świadectw we wrześniu 2020r..

W uzasadnionych przypadkach świadectwo można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 9.00-13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu, nr telefonu 68 47 55 118.