POSTĘPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM I INNYCH ZACHOROWAŃ

  1. Jeżeli dziecko przebywające w szkole zgłasza złe samopoczucie nauczyciel wykonuje telefon do pielęgniarki szkolnej.
  2. Pielęgniarka szkolna dokonuje wstępnej kwalifikacji (mierzy temperaturę, przeprowadza wywiad czy dziecko ma kaszel, duszności, czy odczuwa zapachy).
  3. Jeżeli uczeń wykazuje w/w objawy (odpowiednio zabezpieczony) zostaje odprowadzony do wyodrębnionego pomieszczenia "izolatorium".
  4. Pielęgniarka szkolna odpowiednio zabezpieczona pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości do czasu odebrania dziecka.
  5. W tym czasie nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
  6. Dyrektor powiadamia rodziców w razie złego stanu zdrowia dzwoni pod numer 112 i powiadamia PSSE.
  7. W każdym innym przypadku rodzice po odebraniu dziecka ze szkoły są zobowiązani do wykonania konsultacji lekarskiej i poinformowania szkoły o ustaleniach.