Ograniczenie funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodzinie

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
im. Lecha Wierusza w Świebodzinie 
na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 3, poz. 69) 
zarządza, za zgodą organu prowadzącego, przedłużenie ograniczenia funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodzinie 
do dnia 26 czerwca 2020r. 
Okres ograniczenia funkcjonowania może ulec przedłużeniu.

Ograniczenie funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego 
im. Lecha Wierusza w Świebodzinie 
polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz rewalidacyjnej w siedzibie ośrodka.