Ograniczenie funkcjonowania SOSW

Na podstawie Zarządzenia Starosty Świebodzińskiego

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świebodzinie

w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

ogranicza się funkcjonowanie

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

im. Lecha Wierusza w Świebodzinie.

 

Ograniczenie polega na zawieszeniu działalności dydaktycznej,

wychowawczej, opiekuńczej oraz rewalidacyjnej.

 

Okres zawieszenia funkcjonowania może ulec przedłużeniu.