Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej

Na początku roku szkolnego rodzice muszą zdecydować, czy chcą, aby szkoła pomogła w ubezpieczeniu dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Prosimy o zgłaszanie decyzji wychowawcom jak najwcześniej, tak aby możliwe było zorganizowanie spotkania z przedstawicielami firm ubezpieczeniowych.