SZANOWNI RODZICE

SZANOWNI RODZICE

W związku z otrzymaniem w dniu 22.03.2019 r. informacji Związku Nauczycielstwa Polskiego- Zarząd Oddziału w Świebodzinie, że referendum strajkowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Lecha Wierusza w Świebodzinie wykazało poparcie dla przeprowadzenia strajku w wysokości 97% ogółu biorących udział w głosowaniu, uprzejmie informujemy:

  • w dniu 08 kwietnia 2019r. do odwołania w Ośrodku rozpocznie się strajk Pracowników;

  • liczba pracowników przystępujących do strajku będzie znana 08 kwietnia 2019 r. i każdego kolejnego dnia;

  • w przypadku przystąpienia do strajku wszystkich pracowników, którzy opowiedzieli się za strajkiem, istnieje problem realizacji zajęć dydaktycznych, opieki całodobowej i zapewnienia wyżywienia;

  • Ośrodek będzie w stanie zapewnić zajęcia opiekuńcze w bardzo ograniczonym stopniu;

  • o zaniechaniu strajku zostaniecie Państwo natychmiast poinformowani;

 DZIĘKUJEMY  ZA ZROZUMIENIE ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI

  Dyrektor SOSW

 Jolanta Waszczuk