Obchody Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie w naszej szkole

  • 2 kwietnia - akcja "Polska na niebiesko", apel propagujący wiedzę o autyzmie wśród uczniów i nauczycieli;

  • gazetki tematyczne dotyczące autyzmu;

  • udział dzieci w Przeglądzie Twórczości Dzieci Autystycznych w Gubinie;

  • warsztat plastyczny grup przedszkolnych (Świat na niebiesko);

  • Integracyjny Turniej Wiosenny z udziałem dzieci z przedszkola publicznego;

  • wycieczka w ramach niebieskiego miesiąca do Janowca;

  • konsultacje i spotkania rodziców z terapeutami;

  • konkurs plastyczny dla grup przedszkolnych na temat autyzmu (wystawa prac);

  • propagowanie wiedzy na temat autyzmu poprzez udostępnienie literatury dotyczącej tematu w bibliotece szkolnej;

  • 25 kwietnia spotkanie z psychodietetyczką p. Agnieszką Wiśniewską ze Stowarzyszenia Dalej Razem w Zielonej Górze.