Podręczniki 2020-2021

Wyprawka szkolna 2020

Informacje o wyprawce szkolnej 2020 oraz aktualny wniosek opublikujemy jak co roku po opublikowaniu Zarządzenia Burmistrza Świebodzina - prawdopodobnie na początku sierpnia.

 

Wykazy podręczników

Szkoła Podstawowa kl. I

 

 

WAKACJE!

Uczniom, Rodzicom i Pracownikom z okazji rozpoczęcia wakacji życzymy dużo zdrowia, słońca, udanego i bezpiecznego wypoczynku, niezapomnianych wrażeń, wspaniałych przygód oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Dyrekcja

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Dnia 26.06.2020r. kończy się rok szkolny 2019/2020.

W tym dniu zapraszamy na godz. 9.00 uczniów kl. VIII Szkoły Podstawowej oraz uczniów kl. III Branżowej Szkoły I Stopnia na rozdanie świadectw ukończenia szkoły.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ODBIORU ŚWIADECTW

 • Do szkoły mogą wejść tylko uczniowie zdrowi.
 • Uczniowie przed wejściem do szkoły mają mierzoną temperaturę i dezynfekują ręce.
 • Uczniowie odbierający świadectwa muszą mieć założone maseczki i rękawiczki.
 • Wszyscy zachowują zasady reżimu sanitarnego (dystans 1,5 m., osłona nosa i ust).
 • Rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły.
 • Prosimy uczniów o nieprzynoszenie kwiatów oraz innych przedmiotów do szkoły.
 • Po rozdaniu świadectw uczniowie rozchodzą się domów.

Pozostałym uczniom proponujemy odbiór świadectw we wrześniu 2020r..

W uzasadnionych przypadkach świadectwo można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 9.00-13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu, nr telefonu 68 47 55 118.

TO JESZCZE NIE KONIEC PANDEMII

Wychodząc z domu możesz, ale nie musisz zakładać maseczki pod warunkiem, że zachowasz dystans społeczny minimum 2 metry.
Maseczki nadal obowiązują w pomieszczeniach: sklepy, galerie, kina, kościoły, szkoły.
Pamiętaj o dezynfekcji rąk.
Pamiętaj o zasadach higieny przy kaszlu i kichaniu.
Po powrocie do domu pamiętaj o dokładnym umyciu i dezynfekcji rąk.
Jeżeli czujesz się źle, sprawdź temperaturę, ogranicz kontakty, nie wychodź z domu, zadzwoń do swojego lekarza rodzinnego.

Przestrzegaj zasad, unikaj wirusa, żyj zdrowo, długo i szczęśliwie!!!

Pozdrawiam

Pielęgniarka szkolna

Ograniczenie funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodzinie

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
im. Lecha Wierusza w Świebodzinie 
na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 3, poz. 69) 
zarządza, za zgodą organu prowadzącego, przedłużenie ograniczenia funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodzinie 
do dnia 26 czerwca 2020r. 
Okres ograniczenia funkcjonowania może ulec przedłużeniu.

Ograniczenie funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego 
im. Lecha Wierusza w Świebodzinie 
polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz rewalidacyjnej w siedzibie ośrodka.

Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim uczniom i wychowankom życzymy zdrowia, radości i sukcesów!

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI DO SZKOŁY

 1. Przy wejściu do szkoły pielęgniarka / pracownik dyżurujący dokonuje pomiaru temperatury wchodzącemu dziecku. Odczyt zapisuje się na liście wejść.
 2. Dziecko u którego stwierdzono temperaturę powyżej 37,2 °C lub wykazuje objawy choroby (kaszel, katar, duszności) nie będzie mogło wejść do szkoły.
 3. O zaistniałej sytuacji powiadomiony jest dyrektor szkoły.
 4. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia rodzica o konieczności udania się na konsultację lekarską.
 5. Do czasu odebrania dziecka uczeń przebywa pod opieką pielęgniarki.